fbpx
Skip to content

Nutika noorsootöö ümarlaud toimus 18. juunil 2019

2016. aastal valmis Haridus-ja Teadusministeeriumi noorteosakonna eestvedamisel Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 raames nutika noorsootöö kontseptsioon.

 

Nutika noorsootöö kontseptsioon annab meile raamistiku, kuidas tehnoloogia arengutega noorsootöös arvestada, kuid soovime teiega arutada, kuidas selles raamistikus seatud suundadel jõuda parimate tulemusteni ning millised on need digitehnoloogiad, mis aitavad meil nendeni jõuda?

 

Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, lähtub tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist.

 

Nutikas noorsootöös on seatud kolm peamist suunda:

        noortele suunatud tegevused;

        noorsootöötajate arenguvajadused nutika noorsootöö elluviimiseks;

        noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamine digivahendite abil.

 

Nutika noorsootöö kontseptsioonis kirjeldatud tegevussuunad on noorte ees seisvaid väljakutseid arvestades endiselt olulised ning soovime nutika noorsootöö teemade detailsemaks käsitlemiseks ja laiema kandepinna tekitamiseks kokku kutsuda ümarlaua.

Ümarlaud soodustab omavahelist infovahetust ja võimaldab luua valdkonnas paremaid sünergiaid, kogunedes maksimaalselt 2 korda aastas.

 

Nutika noorsootöö ümarlaud toimus 18. juunil 2019

Esimesel kohtumisel arutati nutika noorsootöö tegevusi 2019. ja 2020. aastaks, mõeldes järgmistele küsimustele: 

  1. Kuidas toetada ja võimestada noorte osalust e-lahenduste ja digitaalsete tööriistadega?
  2. Kuidas toetada noorte digipädevusi?
  3. Milliseid noorsootöötajate ülesandeid saaks lihtsustada digitehnoloogia abil ja kuidas teha seda tasakaalustatult?
  4. Milliseid lahendusi ja abi vajavad noorsootöötajad ise, et nad oskaks enda tööd digitehnoloogiatega ühelt poolt lihtsustada ja teiselt poolt teha noortele kaasahaaravamaks?
  5. Kuidas toetada noorsootöö enda toimimist digitehnoloogiatega? Kuidas saada paremat teadmist noortest kohapeal?

Kui teil seekord ei olnud võimalik kohtumisel osaleda, kuid soovite edaspidi tegevussuuna töösse panustada, andke samuti sellest märku (Gerttu.aavik@hm.ee).

Nutika noorsootöö ümarlaua esitlus_18.06.2019

Nutika noorsootöö ümarlaua kokkuvõte_18.06.2019