fbpx
Skip to content

Sõbrad

Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Huvikoolide Liit on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner

Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016. Liidu asutasid Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool) ja Liina Tamm (Konguta Kool).

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Ühendab 95 muusika- ja kunstidekooli üle Eestimaa.

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee on Eesti spordi- ja olümpiaorganisatsioon taotleb spordiliikumise tasakaalustatud arengut Eestis.

Eesti Erahuvialakoolide Liit

MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit

MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit on katuseorganisatsiooniks erahuvikoolidele üle Eesti.

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet

(Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. Loodi 2020. aastal SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. 

Eesti Harrastusteatrite Liit

Eesti Harrastusteatrite Liit

Liidul on 66 liiget, koos kooliteatritega tegutseb valdkonnas teatritruppe kuni kuni 500.

Eesti Kunstikoolide Liit MTÜ

Eesti Kunstikoolide Liit MTÜ

Koondab ühe mütsi alla kunstialast huviharidust pakkuvad koolid, väärtustades ja arendades kunstiharidust hariduse olulise osana.

Eesti Koolispordi Liit

Eesti Koolispordi Liit

EKSL on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid  ning põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele Eestis.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

ETHL on tantsualast huvitegevust ja -haridust pakkuvaid tantsustuudioid, -koole ja -ringe koondav liit.