Sõbrad

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Ühendab 95 muusika- ja kunstidekooli üle Eestimaa.

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee on Eesti spordi- ja olümpiaorganisatsioon taotleb spordiliikumise tasakaalustatud arengut Eestis.

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit

MTÜ Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016. Liidu asutasid Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool) ja Liina Tamm (Konguta Kool).

MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit

MTÜ Eesti Erahuvialakoolide Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit on katuseorganisatsiooniks erahuvikoolidele üle Eesti.

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus. ENTK on noortevaldkonna arenduskeskus.

Eesti Kunstikoolide Liit MTÜ

Eesti Kunstikoolide Liit MTÜ

Koondab ühe mütsi alla kunstialast huviharidust pakkuvad koolid, väärtustades ja arendades kunstiharidust hariduse olulise osana.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

ETHL on tantsualast huvitegevust ja -haridust pakkuvaid tantsustuudioid, -koole ja -ringe koondav liit.

Eesti Harrastusteatrite Liit

Eesti Harrastusteatrite Liit

Liidul on 66 liiget, koos kooliteatritega tegutseb valdkonnas teatritruppe kuni kuni 500.

Eesti Koolispordi Liit

Eesti Koolispordi Liit

EKSL on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid  ning põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele Eestis.