fbpx
Skip to content

Varaait vol 15 projektikonkursil toetatakse kokku 71 projekti

Varaait vol 15 projektikonkursil toetatakse kokku 71 projekti

Noorsootööasutustele suunatud Varaait konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks, kuid sel aastal läbis  projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku märksõnad koostöö, terviklikkus ja uuenduslikkus.

Konkursile said taotlusi esitada nii huvikoolid kui ka noortekeskused. Tulenevalt konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu, sai esitada üksnes koostöös elluviidavaid projekte. Varaait vol 15 prioriteetne teema oli formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel. Huvi mitteformaalse kogemuse arvestamise vastu formaalhariduses oli suur, mida näitab ka laekunud taotluste osakaal selles kategoorias – enam kui 80 %.

Tähtajaks laekus kokku 122 projektitaotlust, taotleva toetuse kogusumma oli ligi 407 tuhat eurot. Vahendeid projektide toetamiseks oli sel aastal 210 000 eurot. Toetust sai taotleda erinevate õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks vajalike kulude katmiseks.

Projektiideede planeerimisel olid abiks Eesti Noorsotöö Keskuse poolt välja töötatud hindamiskriteeriumid ja hindepunktide selgitused, millest taotlejad juhindusid ning kasutasid kui kvaliteedisuuniseid, mille poole püüelda. Tänu ette antud suunistele oli asutuste vaheline koostöö läbimõeldum ning jätkusuutlikum.

Projekte hindas 8 liikmeline komisjoni, kuhu kuulusid esindajad erinevatest huviala valdkondadest ja ka noorte esindaja, ettepaneku tulemusena toetatakse Varaait vol 15 raames kokku 71 projekti, mis jagunevad kategooriate lõikes vastavalt:

  • IKT projekte – 11 mahus 70 936,24 eurot
  • Tavaprojekte – 60 mahus 139 063,76 eurot

Konkursi tulemustega saab tutvuda.

Agne Adler

Peaekspert

ENTK

Uudise allikas: https://entk.ee/varaait-vol-15-projektikonkursil-toetatakse-kokku-71-projekti/