Varaait vol 14

Varaait vol 14 projektikonkurss on avatud!

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi Varaait vol 14 huvikoolidele ja noortekeskustele. Projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Selle aasta konkursi eelarve on 190 000 eurot.

Konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Varaait 14 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt toetatakse konkursi raames vaid koostöös elluviidavaid projekte. Konkursi prioriteet on formaal- ja mitteformaalõppe lõimimineehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel.

Projektikategooriaid on 2: tavaprojektid ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) projektid. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 4000 eurot juhul kui partnerina on kaasatud üldhariduskooli või kutsekooli (formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine). Muul juhul on maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Formaal- ja mitteformaalõpet lõimiva IKT projekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot. Muul juhul on IKT projekti maksimaalne toetussumma 8000 eurot.

Toetatakse projekte, mille raames taotletakse toetust õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks vajalike kulude katmiseks. Taotleda saavad nii huvikoolid kui avatud noortekeskused.

Tulenevalt koostööprojektide vajadusest sõlmida partneritega kokkuleppeid, on sel aastal taotlemise periood pikem. Taotluse esitamise tähtaeg on 23. aprill 2018 kell 15:00. Projektitaotlus tuleb vormistada ja esitada ENTK konkursiveebis https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/. Konkursiveebi saab siseneda ID kaardi või mobiil-ID-ga.

Konkursi dokumendid:
Lisa 1 – Konkursi tingimused ja kord
Lisa 2 – Eelarve ja ajakava vorm
Lisa 3 – Hindamiskomisjoni töökord
Lisa 4 – Hindamiskriteeriumid ja hindepunktide selgitused

NB! Varaait vol 14 infopäevadel toimuvad ENTK regionaalsete infopäevade osana. Registreeruda saab SIIN.

08.03 Tartus (Dorpat Hotelli ja Konverentsikeskus Turu 2, Tartu)

22.03 Sakal (Saka Mõis Toila vald, Ida-Virumaa)

28.03 Pärnus (Strand SPA & Conference Hotel A.H.Tammsaare puiestee 35, Pärnu)

Tallinna infopäeva ettekandega saate tutvuda SIIN.

Lisainfo:

Agne Adler
peaekspert
kohalike omavalitsuste koostöögruppide toetamise ja loovuse arendamise üksus
Tel: (+372) 735 0354
E-post: agne.adler@entk.ee