fbpx
Перейти к содержимому

EHKL arengukava loomise seminar 24. – 26. nov 2020 (liikmetele)

24-26. november 2020 igal hommikupoolikul kell 09.30-13.00 Zoomi vahendusel

Digitaalsed töötoad EHKL liikmetele

Seoses kujunenud olukorraga otsustas juhatus arengukava tööseminari viia 100% digitaalsele vormile.

Palume igast liikmeskoolist osaleda vähemalt ühel inimesel algusest lõpuni kuna kõikide päevade teemad on omavahel seotud. Zoomis on lubatud ka rohkemate inimeste osalus.

Palume EHKL liikmetel registreeruda töötubadesse kasutades registreerimisvormi allpool.

Registreerida saate kuni 22.11.2020 (kaasaarvatud).

Link töötoas osalemiseks saadetakse  registreerunud inimeste e-posti aadressidele enne esimese zoomi algust. Jälgige ka spam/junk kausta oma postkastides.

I päev (24 november)

09.30 Sissejuhatus
09.50-10.50 Visioon-missioon-tegevusmudel
10.50-11.00 Paus
11.00-11.30 Fookused
11.30-11.40 Paus
11.40-13.00 Fookuste sisustamine I osa (grupitööd vastavalt osalejate arvule)
13.00 Lõpp

II päev (25 november)

09.30 Hommiku algus, sirutus
09.50-12.00 Fookuste sisustamise jätk II Osa (grupitööd vastavalt osalejate arvule, jätkub samas grupis kui eelmisel päeval). Jooksvalt jalasirutuspausid (kord tunnis 10 minutit)
12.00 Sisustatud fookuste ühine tutvustamine, jagamine
13.00 Lõpp

III päev (26 november)

09.30 Hommiku algus, sirutus
09.50-12.30 Väärtused (mis on EHKL ühised väärtused ja põhimõtted, mida need liikmete igapäevasel tasandil tähendavad). Ajurünnak. Väärtuste jagamine, sisustamine ja lahti kirjutamine. Jooksvalt jalasirutuspausid (kord tunnis 10 minutit).
12.30-13.00 Kokkuvõtted, edasised sammud

Millele võiksite oma organisatsioonis juba ette mõelda?

Fookuste teemad, mis tulevad arutlusele:

 • EHKL-i liikmete arendamise võimekuse tõstmine
 1. Huvihariduse kvaliteedinäitajate süsteemi loomine. – Kuidas saaks üldse mõõta kvaliteeti? Missugune see süsteem peaks olema? Kes mõõdab – kool, KOV, EHKL?
 2. Liikmete koolitusvajadused on kaardistatud, analüüsitud ja toimib selle alusel koostatud koolituskava. – Kuidas võiks kaardistada (küsitlused või muu viis), kuidas võiks toimuda koolitusplaanide loomine?
 3. Õpetajate ja huvihariduse juhtide koolitusprogrammid vastavad nende vajadustele. – Millistes aspektides võiksid liikmed ise panustada arendustegevusse, kuidas kaasa lüüa?
 • EHKL-i likmete toetamise võimekuse tõstmine
  1. Valmis on piirkondlike esindajate süsteem ning toimuvad regulaarsed kohtumised juhatuse ja esindajate vahel. – Kuidas võiks see süsteem toimida? Millised on olulised funktsioonid mida täita? Kes võiks neid rolle täita?
  2. Huvihariduse konverentsi ellukutsumine. – Kuidas võiks seda teha? Milline peaks süsteem olema? Kes võiks eestvedada (kas roteeruv)?
 • EHKL-i huvikaitse võimekuse tõstmine
  1. Kohalikul tasandil kaasatakse huvikoole haridusvaldkonna otsustesse, konsortsiumidesse ja aruteludesse. – Kuidas seda üldse saavutada? Millised peaksid olema sammud?
  2. Oskame hästi kommunikeerida huvihariduse olulisust nii avaliku kommunikatsiooni kui sõnavõttude näol. – Millist avalikku kommunikatsiooni eelkõige vaja? Kõike pole mõtet ja ei jõua- aga mis on reaalselt puudu?
 • EHKL-i kui organisatsiooni edasiarendamine
  1. EHKL toimib süsteemselt ja hea järjepidevusega. Mida see liikmete jaoks tähendab? Kuidas saame seda korraldada, milline süsteem peaks olema?

 

Registreerimine EHKL arengukava loomise seminarile 24. - 26. nov 2020 zoomis (ainult liikmetele)

Palume igast liikmeskoolist osaleda vähemalt ühel vastutaval inimesel algusest lõpuni kuna kõikide päevade teemad on omavahel seotud.

Kui organisatsioonist soovib osaleda rohkem kui üks inimene, siis pane nad kirja siia, palun.

Täiendavad osalejad ei ole kohustuslikud ning nad ei pea osalema algusest lõpuni. Küll aga esitab organisatsiooni seisukohti siiski esindav osaleja.
Eesti Huvikoolide Liit