ПРАВЛЕНИЕ

Андрес Каск

Juhatuse esimees

Tallinna Kanutiaia Huvikooli arendusjuht

Garmen Vallikivi

Член Правления:

Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktor

Piret Mädamürk

Член Правления:

Viljandi Huvikooli direktor

Сийри Лайд

Член Правления:

Rae Huvialakooli direktor

Тайгур Тооминг

Член Правления:

Laagri Huvialakooli direktor

 

Руководитель по стратегии:

Эвелин Вяллик
(+372) 565 5462
evelyn@huvikoolideliit.ee 

 

Juhatus - Huvikoolide Liit