fbpx
Skip to content

Huvikoolidele ja noortekeskustele suunatud projektikonkurss Varaait vol 15 on avatud!

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi huvikoolidele ja noortekeskustele. Projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium 210 000 euroga.

Konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Varaait 15 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt toetatakse konkursi raames vaid koostöös elluviidavaid projekte. Konkursi prioriteet on formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel.

Projektikategooriaid on 2: tavaprojektid ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) projektid. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 4000 eurot juhul, kui partnerina on kaasatud üldhariduskooli või kutsekooli (formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine). Muul juhul on maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Formaal- ja mitteformaalõpet lõimiva IKT projekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot. Muul juhul on IKT projekti maksimaalne toetussumma 8000 eurot.

Toetatakse projekte, mille raames taotletakse toetust õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks vajalike kulude katmiseks. Taotleda saavad nii huvikoolid kui avatud noortekeskused.

Konkursi dokumentidega ja infotunni materjalidega saab tutvuda SIIN.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. mai 2019 kell 15:00. Projektitaotlus tuleb vormistada ja esitada ENTK konkursiveebis https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/

23.04 kell 11:00-12:00 toimub teine virtuaalne infotund, kus tutvustame konkursi tingimusi, taotlusvorme ja toome näiteid eelmise aasata konkursist. Infotunniga saad liituda arvuti või nutiseadme vahendusel SIIN.