fbpx
Skip to content

Haridus- ja Teadusministeerium: Harjumaal ja Ida-Virumaal taastub kontaktõpe, leevenevad piirangud huvitegevusele

Haridus- ja Teadusministeerium: 14. jaanuar 2021 – 17:33

25. jaanuarist taastub kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe. 18. jaanuarist on sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe ning sport. 


Harjumaa ja Ida-Virumaal taastub alates 25. jaanuarist nii üldhariduskoolides kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Järgida tuleb ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

 

Huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe
Alates 18. jaanuarist võib Harjumaal ja Ida-Virumaal siseruumides läbi viia individuaaltegevusi koos juhendajaga.

Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

 

Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast.

 

Harjumaal ja Ida-Virumaa hariduselu kuni 25. jaanuarini 

 

Enne 25. jaanuari saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klass, 9. ja 12. klass. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad lisaks nimetatud klassidele viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

 

Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on kuni 25. jaanuarini distantsõppel.

 


Ülevaade üle-eestilistest piirangutest
Väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad tohivad kõigi haridustasemete õppijad olla ettevaatusabinõusid järgides kontaktõppel.

 

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe on teistes maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa lubatud siseruumides kuni 10 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.

 

  • Siseruumides tuleb kanda maski.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 50%
  • Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

 

Välitingimustes on lubatud tegevused kuni 24 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.

  • Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

 

Loe lisaks: www.hm.ee/koroona