fbpx
Skip to content

Haridus- ja Teadusministeerium: COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma

Algselt postitatud: 9. aprill 2020 – 16:45

Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et heakskiidetud plaani eeldus on COVID-19 viiruse taandumine. „Koolid peavad õppetöö ümberkorraldamisel arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ja lähtuda tuleb kõigist sel hetkel kehtivatest piirangutest. Lubame lapsi kooli ainult siis, kui see on nende jaoks täiesti ohutu,“ sõnas Reps. „Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja koolitoidu küsimused.”

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatika eksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus. Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

________________

В случае ослабления эпидемии COVID-19 с 15 мая постепенно начнется восстановление учебной работы

09.04.2020 – 17:41

В случае, если распространение болезни COVID-19 ослабнет, то члены правительства поддержат план министра образования и науки Майлис Репс о восстановлении в школах с 15 мая учебной работы в свободной форме. Также станет возможно организовать вступительные экзамены. Экзаменов в основной школе в этом году не будет. Выпускники гимназий должны будут сдать два государственных экзамена. Дистанционное обучение сохранится до 15 мая.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что предпосылкой для реализации этого плана является ослабление распространения COVID-19. “При реорганизации обучения школы должны учитывать, чтобы дети находились в малочисленных группах, и исходить из ограничений, действующих на тот момент, – сказала Репс. – Помимо безопасности детей должны быть разрешены вопросы транспорта и школьного питания”.

После 15 мая и до начала летних каникул школы смогут в более свободной форме заняться развитием детей, например уделить время разносторонним компетенциям – общению, ценностным и социальным компетенциям, проведением развивающих бесед, тематических дней и тд. Министерство рекомендует школам дать оценку успеваемости учащихся и при необходимости предложить им возможность для наверстывания материала, в индивидуальном порядке или небольших группах. Для оценки развития учащихся школы смогут использовать тесты для самопроверки или другие возможности, за которые не ставятся цифровые оценки. Такую деятельность школы организуют самостоятельно, исходя из потребностей своих учащихся. Однако в этом году придется отменить все большие мероприятия, например экскурсии и общешкольные торжественные мероприятия.

Этой весной выпускных экзаменов в 9 классе не будет, и основную школу можно будет закончить на основании годовых оценок. Оценки могут быть по решению школы быть выражены цифрами или выставлены по системе “зачет-незачет”. Выпускники основных школ получат аттестаты к середине июня.

Вступительные экзамены в гимназии можно будет организовать после 15 мая, при этом следя за тем, чтобы в одном классе одновременно не находилось более десяти человек, и ученики были распределены по разным помещениям школы.

Ученики 12-х классов в этом году должны будут сдать два госэкзамены – в конце мая и начале июня экзамены по эстонскому языку или эстонскому как второму языку и по математике.

После 15 мая будут проводиться предэкзаменационные консультации и прочая подготовка к экзаменам. Результаты экзаменов будут готовы к 30 июня.

Вступительные экзамены начнутся 1 июля после объявления результатов госэкзаменов и их организация также будет зависеть от действующих на тот момент ограничений.