fbpx
Skip to content

Praktiline andmekaitsekoolitus huvikoolidele 09.11.2023 Tallinnas

Kuupäev ja aeg: 09.11.2023 10:30 - 14:30


Huvikoolide juhid ja töötajad on oodatud praktilisele andmekaitsekoolitusele

Aeg: 09.11.2023 10:30 – 14:30

Toimumiskoht: Tallinn, Liivalaia 45 (Luminori maja), 13. korrus, Advokaadibüroo WALLESS

Koolitaja: Advokaadibüroo WALLESS andmekaitse valdkonna ekspert Allan All

Registreerimine on avatud kuni 03.11.2023 kell 23.59 või kuni kohtade täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud!

Ajakava:

10.30 – 11.00 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00 – 12.30 koolitus
12.30 – 12.45 kohvipaus 
12.45 – 13.45 koolitus jätkub
13.45 – 14.15 arutelu, küsimused ja vastused

NB! Korraldajad jätavad omale õiguse teha ajakavas muudatusiOmaosalustasu: ainult 50 €/in

Alates 3 osalejast soodustused!
Omaosalustasu sisaldab:
koolitust, tunnistust, kohvipause

NB!
Kui registreeritud osaleja ei saa tervislikel või muudel põhjustel osaleda, otsib osaleja või huvikool asendaja ise ja informeerib sellest EHKLi meili teel info@huvikoolideliit.ee.
Mitteosalemisest palume teatada kirjalikult enne registreerimise lõppemist aadressil info@huvikoolideliit.ee. Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Praktiline andmekaitsekoolitus huvikoolidele 09.11.2023 Tallinnas

Tegevus on toetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks.

Andmekaitse on muutunud üha olulisemaks valdkonnaks ning selle mõistmine ja järgimine on hädavajalik nii organisatsioonidele kui ka üksikisikutele. Haridusasutused, kus õpivad alaealised, on paratamatult täiendatud järelevalve subjektid, kuivõrd reeglite järgimist kontrollivad nii Andmekaiste Inspektsioon, Haridusministeerium kui ka lapsevanemad.

Vaidluste ärahoidmiseks ja teiste vigadest õppimiseks pakume praktilist andmekaitsekoolitust.

Koolitusel käsitletakse just haridusasutustes sageli esinevaid probleeme: videokaamerate kasutamine, pildistamine; tulemuste avalikustamine,  õppekäikudeks ja ekskursioonideks andmete kogumine ning palju muud.

Teemad:

  1. Lühisissejuhatus andmekaitseõigusesse
  2. Isikuandmete kaitse põhimõisted ja töötlemise üldpõhimõtted
  3. Andmekaitse üldmäärusest (GDPR) tulenevad olulisemad kohustused
  4. Andmesubjekti õigused
  5. Vastutus andmekaitsealaste rikkumiste eest
  6. Arutelu, küsimused ja vastused

Muuhulgas tutvustame andmekaitseõigusest tulenevaid andmetöötlejate kohustusi keskendudes sellistele, mis on asjakohased huvikooli eripäradest tulenevalt. Lahendame minikaasusi. Anname soovitusi, kuidas kontrollida ja tagada organisatsiooni vastavust nõuetele eelkõige
seoses järgnevate teemadega:
• Piltide ja videomaterjalide kasutamine;
• Turundus ja turundusmaterjalide edastamine, sh
sotsiaalmeedia;
• Dokumendihaldus;
• Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine, sh
internetis saadav vabavara;
• Autoriõigused.

Koolitaja Allan All


Advokaat | Sertifitseeritud andmekaitsespetsialist (CIPP/E, CIPM)

Selle koolituse eestvedajaks on Advokaadibüroo WALLESS andmekaitse valdkonna ekspert Allan All, kellel on rikkalik praktiline kogemus ning kes on märkimisväärselt panustanud paljude ettevõtete andmekaitse protseduuride väljatöötamisse, lisaks on ta panustanud ka riigigümnaasiumite andmekaitsepraktikate kujundamisse. Allan on ka edukalt nõustanud ettevõtteid Andmekaitse Inspektsiooniga tekkinud vaidlustes. Tema praktiline kogemus ja laialdased teadmised andmekaitsest ning teistest õigusvaldkondadest muudavad selle koolituse väärtuslikuks õppevõimaluseks kõigile, kes soovivad paremini mõista ja rakendada tõhusaid andmekaitse strateegiaid oma igapäevatöös. (Vt ka https://walless.com/et/meeskond/allan-all/).

Registreerimine oli avatud kuni 03.11.2023 kell 23.59.Osalemise tingimused


Kui registreeritud osaleja ei saa tervislikel põhjustel osaleda, otsib huvikool asendaja ise ja informeerib sellest EHKLi meili teel info@huvikoolideliit.ee.

Mitteosalemisest palume teatada kirjalikult enne registreerimise lõppemist aadressil info@huvikoolideliit.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.


Korraldaja võib üritusel teha pilte ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.


Praktiline andmekaitsekoolitus huvikoolidele 09.11.2023 Tallinnas