fbpx
Skip to content

Kaheosaline koolitus huvikoolidele “Kuidas koostada arengukava”  15.11.2019 Pärnus ja 10.01.2020 Tallinnas

Kuupäev ja aeg: 10.01.2020 10:00 - 17:00

Toimumiskoht: Tallinna Huvikeskus "Kullo"


Eesti Huvikoolide Liit korraldab huvikoolidele koolituse, mis toimub 2 päeval: 15. novembril Pärnus ja 10. jaanuaril Tallinnas 

Koolituse teine päev 10.01.2020 toimub: Ruum  24-05, Tallinna Huvikeskus “Kullo”, Mustamäe tee 59

KOOLTIAJA:

Reelika Alunurm, DD StratLab     

Oluline

● Koolitus on ​kaheosaline​: esimene osatoimub15.novembril Pärnus ja teine osa 10. jaanuaril Tallinnas. Selle jaoks, et koolitus oleks loogiline ja maksimaalselt väärtuslik, palume arvestada mõlemal päeval osalemisega. 

● Hea oleks osaleda koolitusel ​vähemalt kahe-kolme liikmega​ oma organisatsiooni  juhatusest – sel viisil ei lasu vastutus kogu saadud infot hiljem edasi anda vaid ühel isikul. 

● Koolitusel osalemiseks palume eelnevalt osalejatel välja otsida ja läbi mõelda oma ​organisatsiooni senine visioon, missioon ja põhilised eesmärgid, mille poole olete püüelnud.  

● Kahe koolituspäeva vahelisel perioodil vahel palume osalejatel teha ka lühikese kodutöö ​teemal: “Meie arengukava koostamise plaan” (ülesande selgitus kohapeal). 

Omaosalus 50.- eur/inimene.
Hinnas sisaldub:
2 koolituse päeva ühele inimesele, koolituse materjalid, kohvipausid ja lõuna.
Eesti Huvikoolide Liit esitab arve huvikoolile.
NB! Registreerumisvormil lahtrisse “Comments” palun märgi kindlasti osaleja(te) nimi/nimed ja kindlasti ka organisatsiooni andmed, kellele arve(d) esitada.

Registreerimine on avatud kuni 11.11.2019 kell 00:00.

● NB! Kohtade arv on piiratud!

Koolituse kava*

15. november, Pärnus: 

10.00 Tervitus, sissejuhatus 
10.10 Arengukava koostamise tervikprotsess ja selle osad
11.00 Paus 
11.15 Strateegia mudel, strateegiline planeerimine, meie organisatsioon 
12.30 Lõuna 
13.30 Hetkeolukorra analüüs – sise- ja väliskeskkond 
14.30 Paus
14.45 Huvigruppide kaardistamine – keda kuidas kaasata? 
16.00 Paus 
16.15 Arengukava koostamise juhtimine: plaan, tähtajad, vastutus 
17.00 Koolituspäeva lõpp 

*Kavasse võib tulla muudatusi

Koolituse kava*

10. jaanuar, Tallinnas: 

10.00 Tervitus, sissejuhatus 
10.10 Kuidas arengukava kirja panna: struktuur, fookused, alateemad 
11.15 Paus 
11.30 Arengukava indikaatorid ja mõõdikud 
12.30 Lõuna 
13.30 Arengukava lõplik kooskõlastamine ja edasine kommunikatsioon – kellele kuidas? 
14.30 Paus 
14.45 Arengukava kasutamine: kuidas, millal – kuidas suhestub arengukava tavatöösse ja tegevuskavadesse 
16.00 Paus 
16.15 Arengukava refleksioon ja uuendamine 
17.00 Koolituspäeva lõpp   

*Kavasse võib tulla muudatusi

Soovituslik

● Soovi korral võib kaasa võtta organisatsiooni kohta ühe sülearvuti või muu mobiilse vahendi, millega saaks arutatut digitaalselt talletada – sel viisil ei pea käsitsi kirjutatud hiljem ümber trükkima. Meie poolt on olemas siiski ka paberkandjal lahendused. 

● Võimalusel palume ka välja otsida ja lugeda vähemalt pisteliselt oma valdkonda puudutavad raporteid, artikleid, olulisi uuendusi ja muudatusi (näiteks loodavad   valdkonnaga seotud arengukavad, muudatused KOVis/ametites/ ministeeriumis, eelarvete muudatused jne). See annab võimaluse juba koolituse vältel põhjalikumalt kaasa mõelda, milliseid osapooli oma valdkonnast peaks kaasama, kui päriselt arengukava koostama hakatakse ning milliste muutuste või trendidega tuleks arvestada. 


Registreerimine


NB! Palun märgi kindlasti ka organisatsiooni rekvisiidid ja info arve esitamiseks.

Registreerimine on lõppenud


Osalemise tingimused


Kui registreeritud osaleja ei saa tervislikel põhjustel osaleda, otsib huvikool asendaja ise ja informeerib sellest EHKLi meili teel info@huvikoolideliit.ee.

Mitteosalemisest palume teatada kirjalikult enne registreerimise lõppemist aadressil info@huvikoolideliit.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.


Korraldaja võib üritusel teha pilte ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.


Kaheosaline koolitus huvikoolidele “Kuidas koostada arengukava”