fbpx
Skip to content

Eesti haridusstrateegia 2035 avalikud arutelud

Kuupäev ja aeg: 15.08.2019 12:00 - 15:00

Toimumiskoht: Türi Kultuurikeskus


Haridusstrateegias lepitakse kokku, millised saavad olema peamised haridussüsteemi, õpetamise, õpetajate ja igas eas inimeste oskustega seotud eesmärgid aastateks 2021-2035 ning võimalused nende saavutamiseks. Kutsume arutlema kaasamõtlejaid üle Eesti, et saada paremini aru nii meie edulugudest kui ka vajakajäämistest.

Haridusvaldkonna töörühmade liige Eesti Kultuuri Koda korraldab koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga erinevates Eesti paikades viis avalikku arutelu. Aruteludel keskendutakse küsimustele, millise pagasi peaks andma kool, et valmistada lapsi ette eluks tulevikumaailmas, millised on praeguse Eesti haridussüsteemi kõige suuremad tugevused ja kitsaskohad ning milliseid muutusi meie haridussüsteem vajab.

Arutelud toimuvad 19. juulist kuni 26. augustini:

  • reedel, 19.07 Kuressaares, Saaremaa Vallavalitsuse II korruse saalis (Tallinna tn 10) kl 12–15.
  • neljapäeval, 15.08 Türil, Türi Kultuurikeskuses (Hariduse tn 1) kl 12–15
  •  reedel, 23.08 Valgas, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1) kl 13–16
  • laupäeval, 24.08 Kiviõlis, Kiviõli Rahvamajas (Rahvamaja 2) kl 16–19.
  • esmaspäeval, 26.08 Rakveres, Rakvere Linnavalitsuse I korruse nõupidamiste ruumis (Lai tn 20) kl 12–15

Lisainfo ja aruteludele registreerimine: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/avalikud-arutelud

Haridus-, teadus- ja noorteteemalised tulevikuarutelud on kavas ka Paide Arvamusfestivalil.

Täpsem info:
Elo Tuppits, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik elo.tuppits@hm.ee +372 569 20435
Pille Lill, Eesti Kultuuri Koja esinaine  tegevjuht@kultuurikoda.eu  +372 5114077

Ülevaade strateegiaprotsessist https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035Osalemise tingimused


Kui registreeritud osaleja ei saa tervislikel põhjustel osaleda, otsib huvikool asendaja ise ja informeerib sellest EHKLi meili teel info@huvikoolideliit.ee.

Mitteosalemisest palume teatada kirjalikult enne registreerimise lõppemist aadressil info@huvikoolideliit.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.


Korraldaja võib üritusel teha pilte ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.