fbpx
Skip to content

EHKL üldkoosolekule 24.05.2024 registreerimine

Eesti Huvikoolide Liidu liikmete üldkoosolek toimub 24.05.2024 Tallinnas Mustamäe Huvikoolis.

Ajakava:
10:30 kogunemine
11:00 üldkoosolek
12:00 muud teemad

13:00 lõuna
14:00-16.00 tutvumine Mustamäe Huvikooli hoonega, tegevused, arutelud, kogemuste vahetamine

Üldkoosoleku päevakord:
11.00 Majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine
11.30 kohapeal tõusetunud küsmused
12.00 üldkoosoleku lõpp

Kui keegi soovib üldkoosolekul mingit kindlat teemat arutada ja hääletada/otsustada, siis palume sellest kirjalikult (info@huvikoolideliit.ee) teada anda hiljemalt 09.05.2024.

Üldkoosolekule osalemise registreerimine lõppeb 10.05.2024 kell 12:00.

 

Igast liikmeskoolist saab hääletamisel osaleda üks allkirjaõiguslik isik

Kui hääleõiguslikul esindajal ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis palume leida keegi, kellele saate anda volituse hääletada teie eest omas organisatsioonis. Selleks sobib ka mõni teine EHKL liige, kes on koosolekul osalemas ning on volitamisega nõus.

Volikiri tuleb vormistada organisatsiooni blanketile ning peab olema digiallkirjastatud.

Volikirjas peavad sisalduma:
1. Volitaja andmed (nimi, isikukood, ametinimetus)
2. Volitatava andmed (nimi, isikukood, ametinimetus)
3. Milleks volitatakse (nt Eesti Huvikoolide Liidu liikmete üldkoosolekul 24.05.2024 hääletamiseks)

Volikiri tuleb saata info@huvikoolideliit.ee enne koosolekut, mitte hiljem kui 20.05.2023.

Üldkoosolekule registreerimine on suletud!

EHKL üldkoosolekule 24.05.2024 registreerimine