fbpx
Перейти к содержимому

Videokonkurss „Huviharidus läbi minu silmade“

Konkursi tingimused

1.      ÜLDSÄTTED

 • Konkursi korraldajaks on Eesti Huvikoolide Liit (edaspidi ka EHKL või korraldaja).
 • Konkurss korraldatakse huvikoolide  õpilastele (edaspidi ka konkursil osaleja, osaleja) vanuses 7-19 a.
 • Konkursil osalemine on osavõtumaksuta.
 • Konkursile esitatud töid hinnatakse rahvahääletusel korraldaja Facebooki lehel.
 • Konkursi korraldajal  on  õigus  teha  konkursi  korralduslikes  küsimustes  jooksvaid otsuseid, muudatusi konkursi reeglites ja ajakavas.
 • Kõik pretensioonid seoses konkursi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult info@huvikoolideliit.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 7 tööpäeva jooksul.
 • Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

2.       KONKURSI EESMÄRK

 • Konkursi peamine eesmärk on suunata lapsi ja noori mõtlema huvihariduse võimalustele, puudustele ning tähtsusele nende elus ja iseseisvalt leidma loovaid ning nutikaid viise selle kajastamiseks videomeediumi kaudu.
 • Konkursi teiseks eesmärgiks on laste ja noorte kaasamine ning neile hääle andmine, et oma arvamusi avaldada.
 • Läbi konkursi peaks avanema noortel ka paremad võimalused valdkonna arengusse panustamisel ning tuginedes eeltoodule ka noorte vaimse ja füüsilise tervise parem toetatus.

 

3.       KONKURSI AJAKAVA

 • Konkursitöid saab esitada 23. jaanuarist 2023 kuni 28. veebruarini 2023 kell 23.59.
 • 01. märtsil 2023 avalikustab korraldaja nõuetekohased konkursitööd, mis osalevad Facebooki rahvahääletusel aadressil https://www.facebook.com/eestihuvikoolideliit/ (FB: Eesti Huvikoolide Liit).
 • Võitjad kuulutatakse välja 09. märtsil 2023 korraldaja Facebookis ning kodulehel.

 

4.       VIDEOKONKURSI TINGIMUSED

4.1.       Üldtingimused
 • Videokonkursist “ Huviharidus läbi minu silmade” saavad osa võtta 7-19-aastased Eesti noored.
 • Konkursitöö võib olla individuaalne või meeskondlik.
 • Alaealised osalejad on kohustatud saatma lapsevanema/eestkostja täidetud ja digiallkirjaga nõusolekulehe (LINK failile).
 • Hindamisele pääsevad videod, mis vastavad konkursi tingimustele.
 • Konkursi korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul, kui ilmnevad konkursi reeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on konkursi korraldajal õigus konkurss ühepoolselt vääramatu jõu tõttu lõpetada. Konkursi korraldaja teavitab sellest korraldaja veebilehel huvikoolideliit.ee.
 • Konkursi korraldaja  ei  hüvita  konkursil  osalejatele  konkursil  osalemise  tõttu  tehtud kulutusi.
 • Konkursi korraldajal  on  õigus  kasutada  konkursi  salvestusi  nende  eest  esinejatele honorari maksmata.
 • Korraldaja ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
 • Üks osaleja või osalejate grupp saab esitada ühe töö.
 • Konkursile võib esitada ainult töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel.
 • Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.
 
4.2.         Videokonkursi teema

Konkursile esitatav videoklipp peab kajastama huvihariduse olulisust osaleja/osalejate elus või tutvustama huvihariduse vajalikkust, võimalusi, puudusi jne osaleja/osalejate vaatenurgast.

4.3.         Nõudmised konkursitöödele
 • Konkursitöö peab vastama teemale „Huviharidus läbi minu silmade“;
 • lühifilm/video, mille pikkus on 30 sekundit kuni 3 minutit;
 • konkursitöö võib olla ka animatsioon;
 • konkursitöö algustiitris on ära märgitud konkursi pealkiri “ Huviharidus läbi minu silmade ” ja töö enda nimi;
 • konkursitöö on üles laetud videojagamiskeskkonda YouTube (registriväliselt) ning esitatud konkursile vormi kaudu, mis asub aadressil https://huvikoolideliit.ee/videokonkurss-huviharidus-labi-minu-silmade/ ;
 • Üleslaetava töö failinimi peab sisaldama töö pealkirja ja autori nime;
 • Youtube’i video juurde kirjeldusesse lisa muud andmed:
  • Konkursi ja töö pealkiri;
  • Autori(te) ees- ja perekonnanimi;
  • Autori(te) vanus;
  • Huvikool.
 • konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest;
 • Konkursile esitatav teos peab olema autorite omalooming, viited kasutatud teiste loomingulisele materjalile on tiitrites kohustuslikud.
 • Kasutatud muusika puhul tuleb tiitrites välja tuua loo esitaja, pealkiri ja autorid.
 
5.       AUHINNAD
 • Konkursi võitjaid autasustatakse ühes ühises vanusekategoorias vastavalt rahvahääletuse tulemustele.
 • Parimad võidavad elektroonikapoe kinkekaardid.
 • Korraldaja võib välja anda ka täiendavaid auhindu oma äranägemise järgi.
 • Konkursil võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 
6.        HINDAMINE

Konkursitööd, mis vastavad tingimustele, pääsevad Facebooki rahvahääletusele. Võitjate väljaselgitamisel on Facebooki rahvahääletuse paremusjärjestuse tulemused määravad.

7.        KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE
 • Konkursile esitatud teoseid võib konkursi korraldaja edaspidi kasutada vastavalt oma äranägemisele.
 
8.       AUTORI VASTUTUS
 • Iga osavõtja peab arvestama Eesti Vabariigis kehtivate autoriõigustega ja garanteerima, et kõik teoses kasutatu on kas autori(te) originaalne looming või seda kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega (www.autor.ee, www.eau.org, www.eel.ee).
 • Korraldajatel on õigus eemaldada konkursilt teosed, mis rikuvad reegleid või head tava.
 
9.       TOETAJAD

Konkurss on rahastatud  Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks.

Konkursile tööde esitamise tähtaeg on möödunud.

Videokonkurss „Huviharidus läbi minu silmade“