fbpx
Перейти к содержимому

Varaait vol 16 projektikonkurss on avatud!

Üldinfo

Varaait vol 16 projektikonkurss on avatud!

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi huvikoolidele ja noortekeskustele. Konkursi toetusmaht on 210000 eurot.

Konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Varaait 16 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö ning formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö edendamise.

Projektikonkursi raames saavad huvikoolid ja noortekeskused taotleda toetust õppevahendite soetamiseks või renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks ning uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks noorsootöösse järgmistes projektikategooriates:

  • Tavaprojekt – toetakse projekte, mille raames taotleja soetab või renoveerib õppevahendeid eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust. Maksimaalne toetussumma 2000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalasutuse koostöö tavaprojekt – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt kahe erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames soetab või renoveerib taotleja õppevahendeid koostöös ühe formaalhariduse asutusega eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ja/või huvitegevust ning arendada mitteformaal- ja formaalhariduse koostööd. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh mitteformaalse kogemuse arvestamine üldhariduskoolis ja/või kutsekoolis) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma 4000 eurot.
  • IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) projekt – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt nelja erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma 8000 eurot.
  • Formaal- ja mitteformaalasutuse koostöö IKT projekt – toetatakse projekte, mille raames toimub koostöö vähemalt viie erineva organisatsiooni/asutuse (sh taotleja) vahel. Projekti raames integreeritakse infotehnoloogiline lahendus noorsootöö valdkonda eesmärgiga kaasajastada ja mitmekesistada pakutavat huviharidust ning huvitegevust, töötada välja uusi või arendada olemasolevaid tegevusi ja lahendusi. Osapoolte rollid, koostöötegevused, õigused ja kohustused (sh formaal- ja mitteformaalõppe koostöö üldhariduskooli ja/või kutsekooliga ja IKT lahenduse rakendamine) peavad olema fikseeritud kõikide projekti osapoolte vahel allkirjastatud koostööleppes. Maksimaalne toetussumma 10000 eurot.

Tutvu kindlasti täpsemate konkursi tingimustega ja hindamiskriteeriumidega SIIN.

Konkursi taotlusvorme saab täita ja esitada Konkursiveebi keskkonnas. Sisse saab logida ID kaardi, mobiil-ID või smartID-ga.

Taotluse esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020 kell 15:00. 

26. ja 27. märtsil toimuvad infoveebinarid konkursi tingimuste ja taotlusvormide tutvustamiseks. Rohkem infot veebinaride kohta leiab SIIT.
Метки: