fbpx
Перейти к содержимому

SA Archimedese noorteagentuur: kutse koolitusele “Mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses”

Lugupeetud huvialavaldkondade esindusühingute esindajad!

SA Archimedese noorteagentuur on välja kuulutanud koolituse Mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses.

Neljast kohtumisest koosnev koolitus võimaldab huvikoolide juhtidele ning huvitegevuse pakkujatele teadmisi, oskusi ning ekspertide toetavat tagasisidet noorte huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi analüüsimiseks ning arendamiseks oma töökohtadel.

 

Koolitus toimub Viljandis ning kontaktpäevad on järgnevatel kuupäevadel:

I moodul 19.–20.09;

II moodul 17.–18.10;

III moodul 14–15.11;

IV moodul 13.12.

 

Olen teadlik ka sellest, et I mooduli kuupäevad kattuvad meie ühiselt planeeritud strateegilise planeerimise ja juhtimise koolituse kuupäevadega, kuid kui on osalejaid, kes soovivad osaleda nii “Mitteformaalõpe huvihariduses ja -tegevuses” koolitusel kui ka strateegilise planeerimise ja juhtimise koolitusel, siis on I moodulilt puudumine põhjendatud ning tunnistuse saamise võimalus endiselt olemas.

Kuna koolitaja Külli Salumäe võimalused olid piiratud ning pidime koolitusega kindlasti septembris alustama, siis jäid kahjuks need kuupäevad omavahel kattuma.

Nagu varasemalt selgus, siis koolitajaks on Külli Salumäe, kes teeb oma igapäevatööd TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava õppejõuna. Koolitusele kaasatakse ka mitmeid eriala spetsialiste ja kogenud praktikuid.

Olen tänulik kui teil õnnestub koolituse infot oma liikmete ja töötajate seas jagada.

 

Täpsem info ja registreerimine koolitusele: https://koolitus.edu.ee/training/2818

 

Lisaküsimuste tekkimisel olen valmis neile meeleldi vastama.

 

Lugupidamisega

 

Kristi Raudlepp

noortevaldkonna koolitusjuht

T: +372 626 8970

 

SA Archimedese noorteagentuur / Archimedes Foundation Youth Agency

Aitame Eestil kasvada!

www.noored.ee

Noorteagentuur Facebookis

SA Arhimedes Noorteagentuur