fbpx
Перейти к содержимому

СОЮЗ ШКОЛ ПО ИНТЕРЕСАМ

Союз школ по интересам является
стратегическим партнёром Министерства образования и науки

Образование по интересам - ценность на всю жизнь.

Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад!

ПРАВЛЕНИЕ

Познакомьтесь с членами Правления.

ЧЛЕНЫ

Посмотрите, какие из школ по интересам являются членами Союза.

Документы

Программы развития, примеры (например, образец программы развития и тд).

Vaata toimunud konverentsi!

Eesti Huvikoolide Liit korraldas 29.02 – 01.03.2024 Narvas huvihariduskonverentsi PIIRideta huviHARIDUS

Мы поддерживаем, развиваем и представляем различные школы по интересам по всей Эстонии.

Toetame ja ühendame:

 • aitame ja nõustame oma liikmeid (jagame oma teadmisi ja kogemusi);
 • tutvustame ja jagame kogemusi teemadel, mis ühendavad meie liikmeid;
 • toetame koostööd kohalike omavalitsustega;
 •  toome huvikoolide esindajad üle Eesti kokku (nii virtuaalselt kui füüsiliselt liidu koolitustele, strateegiapäevadele, üldkoosolekutele jne);

Arendame ja võimestame:

 • kaardistame oma liikmete vajadusi;
 • koolitame oma liikmeid;
 • jagame parimaid praktikaid nii oma liikmetelt kui ka laiemalt Eestist ja rahvusvaheliselt.

Esindame oma liikmeid:

 • teistes katusorganisatsioonides;
 • ministeeriumites;
 • kohalikes omavalitsustes;
 •  seadusloome ja arengukavade protsessides;
 • üldhariduse valdkonnas, et huviharidust sellega lõimida.

Курсы и новости

HOIA rakenduse info

HOIA rakenduse info

Hea noortega töötaja huvikoolis ja huviringis   Oleme tulnud koos läbi keerulise koroonakevade, kus viiruse…

Alustasime aastal 1994

MTÜ Eesti Huvikoolide Liit  (lühidalt EHKL) alustas seltsinguna aastal 1994 ning meie eelkäijaks on Huvikeskuste Juhtide Kogu (HAKK).

EHKL on teinud valdkonna huvikaitset ja valdkonna edendamist ümarlaudade, komisjonide, töörühmade töös osalemise, koolituste ning mõttekodade ja väljasõiduseminaride kaudu.

Meie peamiseks ülesandeks on arendada huvikoole tervikuna – nende juhtimist, ülesehitust ja toimimist.

Teiste oluliste ülesannete hulka kuuluvad erinevate huvikoolide esindamine, huvikaitse ja eestkoste nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasandil.

Samuti seisame huvihariduse ühtlustamise ja arendamise eest.

Eesti Huvikoolide Liidu soov on, et huviharidus oleks ühiskonnas väärtustatud. Selle jaoks peame oluliseks huvikoolide süsteemset ja kvaliteetset toimimist, sest tihti tagab hea huvihariduse just läbimõeldud ja hästitoimiv organisatsioon selle taustal.

Soovime näha, et huvikoolid üle Eesti oleksid läbimõeldult ja kvaliteetselt juhitud. Et organisatsioonide ülesehitus ja igapäevane toimimine toetaksid kvaliteetse huvihariduse pakkumist.

86719173_1379272568945320_1084653085336272896_o

Keda me esindame?

EHKL liikmeteks on suured ning väikesed, munitsipaal- ja erahuvikoolid.

See tähendab, et huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas esindame kokku:

 • üle 1 000 juhendaja ja õpetaja – üle 240 huvitegevuse juhendaja ja üle 870 huvihariduse õpetaja
 • üle 20 000 õpilase – üle 5 500 osaleja huvitegevuses ning üle 16 700 osaleja huvihariduses

Millised huvialavaldkonnad on meil esindatud?

Paljud meie liikmed on tegevad korraga mitmes, mõned tegutsevad ühes huvialavaldkonnas:

• loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia – 14;
• muusika – 19;
• kunst – 19;
• sport – 13;
• tants – 15;
• üldkultuur – 21.

Kuidas me liidu liikmeid kaasame?

EHKL kaasab oma liikmeid läbi meililisti, veebiküsitluste ja regulaarsete veebikohtumiste. Vajadusel ka telefonikõned, töötoad, kohtumised ja muud üritused.

EHKL juhatus küsib liikmetelt sisendit vastavalt vajadusele, kas meili või veebiküsitluse teel, samuti korraldatakse töötube ja -seminare ajurünnakuteks, probleemide kaardistamiseks ning ühtsete seisukohtade kujundamiseks. Liikmed saavad arvamusi avaldada ja ühised seisukohad kujundada ka regulaarsetel veebikohtumistel (min 1x kuus).

EHKL liikmed olid aktiivselt kaastatud ühenduse arengukava loomisse ning arengukava on kinnitatud liikmete üldkoosoleku poolt 03.06.2021. Eesti Huvikoolide Liidu arengukava https://huvikoolideliit.ee/wp-content/uploads/2021/06/EHKL-arengukava-2023.pdf

Kes on meie partnerid?

EHKL on olnud koostööpartneriks HTM-le juba aastast 2012, alates 2018. aastast oleme olnud strateegiliseks partneriks.

Meie partneriks on olnud Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Tantsuhariduse Liit, Eesti Koolispordiliit, Eesti Erahuvialakoolide Liit, ENK, EANK, Eesti Lastevanemate Liit.

Oleme olnud partneriks erinevates ENTK, HTM, HARNO jt ümarlaudades, oleme osalenud HTM korraldatud strateegiate, huvikaitse ja eestkoste koolitustel ja töögruppides.

Millistes töörühmades ja komisjonises oleme (olnud)?

EHKL juhatus ja liikmed on osalenud väga erinevates töögruppides ja komisjonides, näiteks:
• Hariduse ja Noortevaldkonna arengukavade väljatöötamine;
• Varaaida ja Noorte Heaks projektide hindamiskomisjonid;
• Osalemine noorsootöö õpiku koostamise töörühmas;
• Mitteformaalõppe ja formaalõppe lõimimise ümarlaud;
• Strateegia 2020 materjalide ettevalmistus;
• Andekate kaasamise ümarlaud;
• Kriisimeetme väljatöötamise ümarlaud;
• Kriisijuhiste väljatöötamise ümarlaud;
• Nutika noorsootöö ümarlaud;
• Kohtumine Terviseameti esindajaga;
• Noorsootöö katusorganisatsioonidega koostöös töörühm KOV-ga kohtumiste ettevalmistuseks;
• Strateegilise partnerluse ettevalmistamise ümarlaud;
• Noorteaasta ettevalmistuse ümarlaud;
• Minuomavalitsus.ee töörühm;
• „Noorte edu toetuseks – võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse“ projekt;
• Ajakirja Mihus töörühm;
• Huvihariduse õpetaja kutsestandardi töörühm;
• “Eestimaa tänab ja tunnustab” hindamiskomisjon;
• Noorsootöötaja kutsekomisjon;
• Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühm;
• Töötajate väärtustamine ja koolitusvajaduste kaardistamise töörühm;
• „Noorte Heaks“ endine „Varaait“ hindamiskomisjon;
• Kõrge lennu stipendium Tartus hindamiskomisjon;
• „Noorte Heaks Tänu“ hindamiskomisjon;
• Ettepanekute esitamine “Huvihariduse õpetaja tunnustamise” statuudi muutmiseks;
• Varaaida projekti muutmise ettepanekute tegemine;
• Haridusvaldkonna strateegia eelnõusse ettepanekute tegemine;
• Ettepanekud palgatoetuseks, arengukavade muutmiseks, EHISe täiustamiseks
• jt

Oleme osalenud HTM korraldatud strateegiate, huvikaitse ja eestkoste koolitustel

Союз школ по интересам в цифрах

Союз состоит из

членов
1

Свыше

учащихся
1

Свыше

учителей
1
Календарь курсов
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
#
#
#
#
#
#
#
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
No Events

Наша цель – представлять различные школы по интересам, защищать их интересы на уровне государства и самоуправлений.
Также мы выступаем за гармонизацию и развитие образования по интересам.

СОЮЗ ШКОЛ ПО ИНТЕРЕСАМ Facebookis

Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад!

Присоединяйтесь к нам и проблемы и потребности вашей школы по интересам будут услышаны.

Члены Союза имеют возможность представить свою школу на нашей веб-странице бесплатно.

Eesti Huvikoolide Liiduga liitumiseks palume meile saata asutuse kirjaplangil sooviavaldus (VORM),  kus on kirjas ka huvikooli üld ja -kontaktandmed (sh ka juriidilised andmed) ning millel on juriidilise isiku allkirjaõigusliku esindaja digiallkiri.

Strateegiline partner

Koostööpartner