fbpx
Перейти к содержимому

Koolitused augusti lõpus Viimsis, Pühajärvel ja Viljandis, kursused kohapeale ning õppereisid välisriikidesse!

Head huvikoolide direktorid, õppealajuhatajad, nõustajad, huvijuhid ja kõik õpetajad! 

Veel on võimalus registreerida juba augusti lõpus enne uue õppeaasta algust Viimsi ja Pühajärve SPA Hotellides ning Viljandis toimuvale praktilistele koolitustele: LAPSE LOOVUS-EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS; STRESS, PINGE JA LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE; NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS; KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE; LAPSE ENESEHINNANG JA EMOTSIONAALSED VAJADUSED; ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE; BIBLIOTERAAPIA; POSITIIVSED KOOLISUHTED JA ÕPETAJA HEAOLU; ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS ja JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ:

Koolituste täpsem kava avaneb  PEALKIRJALE klikkides:

Koolivaheaeg!

21.-22. august Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad koolide, huvikoolide, lasteaedade, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele, ringijuhtidele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, logopeedidele, ametnikele, sotsiaal- ja noorsootöötajatele, klassijuhatajatele ning kõikidele huvilistele 

LAPSE LOOVUS. KARISMAATILINE MÕTLEMINE. LOOVUSE ARENDAMINE JA TESTIMINE. EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  150 €. 

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €.

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 5 % soodustust.

Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.                                         

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni           

8. august

Koolivaheaeg!

21. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3 osalejat, siis  15 %. 

Registr. kuni           

14. august

Koolivaheaeg!

22. august kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker MA

Maksumus  70  €

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui 3 osalejat, siis 15 %.

Registr. kuni           

14. august

Koolivaheaeg!

23. august kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, õppenõukogu esimeestele, sekretäridele, haridusametnikele, hoolekogu liikmetele, juristidele haridus- ja sotsiaalkomisjonide liikmetele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. HOOLEKOGU OSATÄHTSUS.  (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter  PhD.

Maksumus  70 €

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui 3 osalejat, siis  15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni           

16. august

Koolivaheaeg!

26. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 70 €  

Kui ühest koolist/lasteaiast  2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni           

16. august

Koolivaheaeg!

27. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 70 € 

Kui ühest koolist/lasteaiast  2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3, siis  15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni           

16. august

Koolivaheaeg!

28.-29. august Pühajärve SPA Hotell

Praktiline koolitus emakeele- ja kirjandusõpetajatele, raamatukogude (ka kooliraamatukogude) juhtidele ja töötajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, kultuuri- ja sotsiaalasutuste juhtidele ja töötajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, logopeedidele, eripedagoogidele, nõustajatele, psühholoogidele, lastekodude ja noortekeskuste töötajatele, huvijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele               

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST  VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  140 €. 

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €.

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 5 % soodustust.

Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni           

16. august

Koolivaheaeg!

28. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste juhtidele, õppealajuhatajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, psühholoogidele, nõustajatele, ametnikele, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöötajatele, õpetajatele, kasvatajatele ning kõikidele huvilistele

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU (6 AT)

Lektor psühholoog Liina Randmann  PhD

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast  2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3, siis  15 %.

Registr. kuni           

19. august

Koolivaheaeg!

29. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

kauaaegne TLÜ õppejõud  Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 € 

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3 osalejat, siis  15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni           

19. august

Koolivaheaeg!

30. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ. LOOVUS JUHI TÖÖS. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMINE (6 AT)

Lektor  Mati Ruul  EMBA

Maksumus 70 € 

Kui ühest  koolist 2 osalejat, siis 10 % soodustust.

Kui  3 osalejat, siis  15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni           

19. august

 

NB! Koolituskeskus Vilko pakub ka neid ja teisi erinevaid praktilisi  KOOLITUSI KOOLI KOHAPEALE. Broneerida jõuab ka veel augusti koolivaheajaks enne uue õppeaasta algust. Valik pakutud koolitusi ja lektoreid kohapeale avaneb siin lingil, aga võimalus ka vajadusel teemasid korrigeerida ja ka ise endale meelepärast välja pakkuda: http://www.vilkokool.ee/kursused-kohtadele

P.S! Võimalus korraldada oma rahvale Vilko kaudu koolituspäev koos valitud koolitusteemaga ka Tartus Eesti Rahva Muuseumis ning koos ööbimisega erinevates Eestimaa (ja ka Jurmala) SPA hotellides või mujal soovitud kohas. Tasumine koolitusarve alusel. Kõikidele osalejatele vormikohased koolitustõendid.

Registreerimine koolitustele ja õppereisidele ning kohapeale tellimine  E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 5268031

 

NB! Viimased kohad ka Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISIDELE VÄLISRIIKIDESSE- (tasumine koolitusarve alusel– hea võimalus premeerida tublimaid) Araabia Ühendemiraadid (Dubai)-Omaan (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Assoorid (2 vaba kohta), Hawaii (2 vaba kohta), Uus-Meremaa (3 vaba kohta), Etioopia (6 vaba kohta), Horvaatia-Sloveenia (lennureis-1 vaba koht), Belgia-Luksemburg (4 vaba kohta), Peterburg (viisavaba laevareis), Bulgaaria (2 vaba kohta), Odessa (4 vaba kohta), Itaalia-SanMarino-Vatikan (koolivaheaeg), Ungari-LõunaPoola-Viin (1 vaba koht), Horvaatia-Sloveenia (bussireis), Tšehhi, Rumeenia (6 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia (koolivaheaeg- 3 vaba kohta), Tenerife-LaGomera, Lapimaa (koolivaheaeg), Madeira, Gran Canaria, Maroko, Namiibia

P.S. Reiside kavad ja kõik koolitused avanevad Vilko koolituskalendris (manuses) ja ka Vilko kodulehel:  http://www.vilkokool.ee/koolituskalender/

 

Sisukaid koolitusi, jätkuvat kuuma suve ja meeldivat koostööd soovides
Gunnar Leets
Koolituskeskus Vilko MÜ juhatuse esimees
52 68 031

MTÜ Eesti Huvikoolide Liit
Метки: