fbpx
Перейти к содержимому

Huvikoolide Liit võtab tööle huvikoolide üldkultuurivaldkonna projektijuhi

Huvikoolide Liit võtab VÕS lepinguga tööle huvikoolide üldkultuurivaldkonna projektijuhi, kellelt ootame:

1.      Projektijuhtimise kogemust;

2.      Oskust ja valmisolekut meeskonnatööks;

3.      B-kategooria juhiloa omamist ja isikliku sõiduauto kasutamise  võimalust;

4.      Kodus töötamise võimalust;

5.      Oskust ja soovi palju suhelda;

6.      Vähemalt ühe võõrkeele ( soovitavalt inglise keel) oskust kõnes ja kirjas.

Tööülesanded:

1.      Sidemete loomine valdkonna huvikoolidega;

2.      Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja töötlemine;

3.      Valdkonna koolitusvajaduste selgitamine ja koolituste korraldamine;

4.      Valdkonna koostöövõrgustiku loomine;

5.      Valdkonna tegevuste kajastamine meedias; kommunikatsiooniplaani koostamine ja ellu viimine; kodulehel info uuendamine;

6.      Valdkonnaüleses koostöövõrgustikus osalemine

Tegevust toetatakse riiklikest vahenditest huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ning viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega.

Tööle asumise aeg 10. juuni 2019, CV ja avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 30. maiks 2019 aadressil: huvikoolideliit@gmail.com