fbpx
Перейти к содержимому

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja Terviseametile

Huvihariduse pakkujad on riigile usaldusväärsed partnerid, kes on täitnud ettekirjutusi ja ohutusmeetmeid, et säilitada eluliselt vajalik valdkond toimivana COVID-19 leviku tingimustes. Huviharidus, lisaks paljule muule, on vaimse tervise hoidmisel äärmiselt oluline tervikvaldkond. Huvikoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb läbi mõelda riiklikul tasandil ka piirangutest tulenevad toetuse vajadused ja võimalused.

Huvikoolid mõistavad olukorra tõsidust ning teevad omalt poolt kõik, mis võimalik, et viiruse levikut tõkestada. Püüame kontaktõpet võimalikult ohutult jätkata ning kui vaja, läheme üle distantsõppele. Teeme seda kõike kvaliteetselt, laste vajadusi arvesse võttes ning seejuures lisakulutusi kattes. Loodame, et lapsevanemad ja KOV-de ametnikud oskavad ka distantsõpet huvihariduses väärtustada ning ei loobu seetõttu õppetasude maksmisest, huvikoolide toetustest ning otsustajate tasandil mõistetakse piirangute karmistamisel huvihariduse toetusmeetme väljatöötamise vajadust.

23. novembril kinnitas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets: „Laste ja noorte vaimse ja füüsilise heaolu seisukohast on väga oluline, et kuni vähegi võimalik, ei peatataks huviharidust ja -tegevust.“ Huvihariduse valdkond tänab selle väljaütlemise eest, sest just huvikool on laste ja noorte jaoks tänastes keerulistes oludes see koht, kus end teostada, välja elada, kaaslastega suhelda ja säilitada vaimne tasakaal.

Oluline on praeguses pingelises olukorras lapsi ja noori toetada ning võimaldada neil tegeleda arengut ja rahuldust pakkuva huvialaga, et nad ei läheks väljaelamisi otsima kohtadest, kus ei ole võimalik tagada nende ohutust.

Huvihariduse korraldajad on huviala katusorganisatsioonide hinnangul igati vastutustundlikud ja teevad täna viiruse leviku tõkestamiseks palju lisatööd ning on valmis igakülgseks koostööks.

HUVE-le teadaolevalt on huvikoolid teinud kõik endast oleneva viiruse leviku tõkestamise osas, reageerides kiirkorras Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud piirangutele ja soovitustele ning kommunikeerides selgelt ja järjepidevalt vastavaid reegleid oma sihtgrupile.

Erinevate institutsioonide omavaheline koostöö, üksteise toetamine ja infovahetus on tänases keerulises situatsioonis väga oluline. Jääme lootma kõiki valdkondi arvestavale koostööle ning otsustele eeskätt meie laste ja noorte huvides.

 

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE):

Eesti Kunstikoolide Liit, esindaja Kristel Kallau, kunstikoolideliit@gmail.com, tel 5559 9122

Eesti Muusikakoolide Liit, Andres Teppo, muusikakoolid@gmail.com, tel 516 5765

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, esindaja Jane Miller-Pärnamägi, tantsuharidus@gmail.com, tel 5622 4717

Eesti Teadushuvihariduse Liit, esindaja Heilo Altin, heilo@teadushuvi.ee, tel 518 7617

Eesti Huvikoolide Liit, esindaja Andres Kask, andres@huvikoolideliit.ee, tel 528 9631

Eesti Erahuvialakoolide Liit, esindaja Varje Lepp, erahuvikoolid@gmail.com, tel 504 5578

Huvihariduse Esinduskogu HUVE