fbpx
Перейти к содержимому

Eesti Huvikoolide Liidu liikmete üldkoosolek

Kuupäev ja aeg: 09.06.2023 10:00 - 11:30


Eesti Huvikoolide Liidu liikmete üldkoosolek toimub 09. juunil 2023 kell 10.00.

Broneeri aeg!

Tulles vastu liikmete soovidele korraldame üldkoosoleku ühel päeval ning veebis.

PÄEVAKORD:

  1. 2022. aasta ülevaade
  2. Majandusaastaaruande kinnitamine
  3. 2023. aasta ülevade ja plaanid
  4. Kohapeal tõstatatud küsimused

EHKL yldkoosolek 09-06.2023 kell 10

Osalemine ja volikirjad:

Igast liikmeskoolist saab hääletamisel osaleda üks allkirjaõiguslik õiguslik isik. Kuulata, ettepanekuid esitada ning kaasa rääkida võivad ka liikmeskoolide mitteallkirjaõiguslikud inimesed. 

Kui hääleõiguslikul esindajal ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis palume leida keegi, kellele saate anda volituse hääletada teie eest. Selleks sobib mõni teine EHKL liige, kes on koosolekul osalemas ning on volitamisega nõus. Volikiri tuleb vormistada organisatsiooni blanketile ning peab olema digiallkirjastatud.

Volikiri tuleb saata info@huvikoolideliit.ee enne koosolekut, mitte hiljem kui 07.06.2023.Osalemise tingimused


Kui registreeritud osaleja ei saa tervislikel põhjustel osaleda, otsib huvikool asendaja ise ja informeerib sellest EHKLi meili teel info@huvikoolideliit.ee.

Mitteosalemisest palume teatada kirjalikult enne registreerimise lõppemist aadressil info@huvikoolideliit.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.


Korraldaja võib üritusel teha pilte ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.


EHKL yldkoosolek 09-06.2023 kell 10