СОЮЗ ШКОЛ ПО ИНТЕРЕСАМ

Союз школ по интересам является
стратегическим партнёром Министерства образования и науки

Образование по интересам - ценность на всю жизнь.

Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад!

ПРАВЛЕНИЕ

Познакомьтесь с членами Правления.

ЧЛЕНЫ

Посмотрите, какие из школ по интересам являются членами Союза.

Документы

Программы развития, примеры (например, образец программы развития и тд).

Мы поддерживаем, развиваем и представляем различные школы по интересам по всей Эстонии.

Toetame ja ühendame:

 • aitame ja nõustame oma liikmeid (jagame oma teadmisi ja kogemusi);
 • tutvustame ja jagame kogemusi teemadel, mis ühendavad meie liikmeid;
 • toetame koostööd kohalike omavalitsustega;
 •  toome huvikoolide esindajad üle Eesti kokku (nii virtuaalselt kui füüsiliselt liidu koolitustele, strateegiapäevadele, üldkoosolekutele jne);

Arendame ja võimestame:

 • kaardistame oma liikmete vajadusi;
 • koolitame oma liikmeid;
 • jagame parimaid praktikaid nii oma liikmetelt kui ka laiemalt Eestist ja rahvusvaheliselt.

Esindame oma liikmeid:

 • teistes katusorganisatsioonides;
 • ministeeriumites;
 • kohalikes omavalitsustes;
 •  seadusloome ja arengukavade protsessides;
 • üldhariduse valdkonnas, et huviharidust sellega lõimida.

Союз школ по интересам в цифрах

Союз состоит из

1
членов

Свыше

1
учащихся

Свыше

1
учителей
Календарь курсов
<< Окт 2021 >>
#######
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
No Events

Наша цель – представлять различные школы по интересам, защищать их интересы на уровне государства и самоуправлений.
Также мы выступаем за гармонизацию и развитие образования по интересам.

Союз школ по интересам в Facebookis

Присоединяйтесь к нам и вносите свой вклад!

Присоединяйтесь к нам и проблемы и потребности вашей школы по интересам будут услышаны.

Члены Союза имеют возможность представить свою школу на нашей веб-странице бесплатно.

Eesti Huvikoolide Liiduga liitumiseks palume meile saata asutuse kirjaplangil sooviavaldus (VORM),  kus on kirjas ka huvikooli üld ja -kontaktandmed (sh ka juriidilised andmed) ning millel on juriidilise isiku allkirjaõigusliku esindaja digiallkiri.

Курсы и новости

Strateegiline partner

Koostööpartner